• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Dialogmøde for LUU i Region Syddanmark 2018

I lighed med tidligere år ønsker PASS at afholde dialogmøde med de lokale uddannelsesudvalg.

Formålet med dialogmøderne er at fremme samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg, så den lokale indflydelse bliver fremmet, at PASS får de rette informationer om den lokale udvikling og at fremme overensstemmelse mellem arbejdet i PASS og i de lokale udvalg.

Dialogmødet for LUU i Region Syddanmark afholdes:

Onsdag den 27. juni 2018 kl. 9 - 12:30

på Social- og Sundhedsskolen Fyn, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C

Tilmelding kan ske indtil 19. juni 2018 via nedenstående formular.

Dine data
E-mail skal have syntaksen min@email.dk.
Betaling

Konferencen er gratis.