• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Dialogmøde for LUU i Region Sjælland og Region Hovedstaden 2018

I lighed med tidligere år ønsker PASS at afholde dialogmøde med de lokale uddannelsesudvalg.

Formålet med dialogmøderne er at fremme samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg, så den lokale indflydelse bliver fremmet, at PASS får de rette informationer om den lokale udvikling og at fremme overensstemmelse mellem arbejdet i PASS og i de lokale udvalg.

Mødet for LUU i Region Sjælland og Region Hovedstaden afholdes:

Torsdag den 21. juni 2018 kl. 12 - 15:30

på Københavns Professionshøjskole (tidl. UCC), Humletorvet 3, 1799 København V

Tilmelding kan ske indtil 13. juni 2018 via nedenstående formular.

Dine data
E-mail skal have syntaksen min@email.dk.
Betaling

Konferencen er gratis.