• Print
 • Print
 • Sitemap

Uddannelse, der giver afkortning

En ansøger med en uddannelse, eller dele af en uddannelse kan få godskrevet sine fag og afkortet sin uddannelse.  

Uddannelsens nye varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.  

Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen, bilag 1.

Ansøger med en af nedenstående uddannelser har ret til følgende godskrivning:

 • Pædagogisk assistent    
  4 måneder af praktikuddannelsen    

 • Hospitalsteknisk assistentuddannelse    
  2 måneder af praktikuddannelsen   

 • Tandklinikassistentuddannelsen   
  2 måneder af praktikuddannelsen   

 • AMU-pakke     
  Hvis ansøger har gennemført kurserne i nedenstående AMU-pakke, vil eleven kunne få afkortet sin uddannelse med 1,6 uge af skoleundervisningen.  

  AMU-pakke       
  Rehabilitering som arbejdsform    
  Medvirken til rehabilitering    
  Træning i eget hjem    
  Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen   
  Hverdagslivet i omsorgsarbejdet   

  Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) skal være erhvervet indenfor de seneste 4 år før uddannelsens start

Anden relevant uddannelse

Har ansøger anden uddannelse, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndigheden gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere om uddannelsen er relevant og derefter bestemme omfanget af en eventuel afkortning.

Ansøger skal medbringe dokumentation for sine uddannelser.

Det er skolen, der i samarbejde med praktikken gennemfører vurderingen og finder frem til, hvilken afkortning af uddannelsens varighed ansøger kan opnå. Praktikken bestemmer varigheden af en evt. afkortning af praktikken, mens skolen bestemmer evt. afkortning af skoleundervisningen.

I tilfælde af uenighed kan det faglige udvalg (PASS) fastsætte afkortning af praktikken.