• Print
  • Print
  • Sitemap

Erhvervsrettet påbygning

Elev og virksomhed kan, hvis begge parter ønsker det, indgå en aftale om erhvervsrettet påbygning.

Erhvervsrettet påbygning betyder, at eleven skal gennemføre yderligere undervisning i et omfang af indtil 4 uger. Den ekstra undervisning skal vælges blandt de valgfri specialefag:

  • Social- og sundhedsassistenten som teamleder
  • Netværk og samskabelse med udsatte grupper
  • Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
  • Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
  • SOSU-ass rolle v/indlæggelse af borger m/demens
  • Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
  • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
  • SOSU-ass opgaver i forhold til livets afslutning

Aftale om erhvervsrettet påbygning skal fremgå af uddannelsesaftalen.

Det skal desuden aftales, om den yderligere undervisning skal træde i stedet for praktikuddannelse eller udgøre en forlængelse af uddannelsesaftalen.