• Print
  • Print
  • Sitemap

Danske elever i udlandet via PiU-ordningen

Danske elever kan tage hele/dele af deres erhvervsuddannelse i udlandet enten via en dansk arbejdsgiver eller gennem ansættelse i udlandet.

Arbejdsgivernes Elevrefusion yder økonomisk støtte til opholdet. Indtil 2007 var tilskudsordningen alene rettet mod Europa, men i dag omfatter ordningen ophold i hele verden:

Danske arbejdsgivere (både offentlige og private) kan få dækket dele af deres omkostninger forbundet med udstationering af elever til udlandet, inklusive lønomkostninger.
En aftale om udstationering skal fremgå af uddannelsesaftalen eller af et tillæg til aftalen. Det er væsentligt at være opmærksom på, at den danske arbejdsgiver bevarer ansvaret for uddannelsen under elevens udstationering.
Elever uden en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed kan tage ansættelse i udlandet og få anerkendt opholdet som en del af deres erhvervsuddannelse. Eleverne kan få tilskud til dele af deres omkostninger i forbindelse med opholdet.
Man skal kontakte skolen forud for udlandsopholdet for at få en forhåndsvurdering af, om opholdet er relevant i forhold til uddannelsen.