• Print
  • Print
  • Sitemap

Anerkendelse i Danmark af udenlandske uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer udenlandske uddannelser og vejleder arbejdsgivere og  arbejdstagere

om udenlandske uddannelser set i forhold til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering har betydning i forhold til f.eks.

  • optagelse på en uddannelse
  • jobansøgning/ansættelse
  • optagelse i a-kasse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen leder til lovregulerede erhverv, hvor man skal have autorisation for at udøve jobbet. Uddannelses- og Forskningsministeriet har samlet en oversigt over lovregulerede erhverv

(, og hvordan man søger om autorisation/godkendelse på baggrund af sin udenlandske uddannelse.)