• Print
 • Print
 • Sitemap

Uddannelse, der giver afkortning

Har ansøger en uddannelse, eller dele af en uddannelse kan han/hun få godskrevet sine fag og afkortet sin uddannelse. 

Uddannelsens præcise varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få. 

Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse, bilag 1.

Ansøger har ret til godskrivning, hvis han/hun har en af nedenstående uddannelser

 • Social- og sundhedshjælperuddannelsen    
  Afkortning: 2 måneder af praktikuddannelsen   

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen    
  Afkortning: 6 måneder af praktikuddannelsen  og 8 uger af skoleundervisningen
     
 • AMU-uddannelser     
  Afkortning: Nedenstående AMU-pakker giver ret til 1,6 uger af skoleundervisningen for hver pakke. 

  AMU-pakke  A    
  Pædagogiske læreplaner i dagtilbud    
  Samspil og relationer i pædagogisk arbejde    
  Børns motorik, sansning og bevægelse    
  Planlægning af pædagogiske aktiviteter   

  For denne pakke afkortes faget Pædagogik med 4 dage, Kulturelle udtryksformer og aktiviteter  med 1 dag og Bevægelse og idræt med 2 dage.

  AMU-pakke B
  Magt og omsorg
  Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
  Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet
  Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
  Planlægning af pædagogiske aktiviteter

  For denne pakke afkortes faget Pædagogik med 4 dage, Kulturelle udtryksformer og aktiviteter med 1 dag, Sundhed i den pædagogiske praksis med 1 dag og Psykologi i den pædagogiske praksis med 2 dage    

Anden relevant uddannelse

Har ansøger anden uddannelse, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndigheden gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere om uddannelsen er relevant og derefter bestemme omfanget af en eventuel afkortning.

Ansøger skal medbringe dokumentation for sine uddannelser.

Det er skolen, der i samarbejde med praktikken gennemfører vurderingen og finder frem til, hvilken afkortning af uddannelsens varighed ansøger kan opnå. Praktikken bestemmer varigheden af en evt. afkortning af praktikken, mens skolen bestemmer evt. afkortning af skoleundervisningen.

I tilfælde af uenighed kan det faglige udvalg (PASS) fastsætte afkortning af praktikken.