• Print
  • Print
  • Sitemap

Talentspor

Talentspor er et uddannelsesforløb, hvor mindst 25% af fagene gennemføres på et højere niveau end det obligatoriske. 

Talentsporet på den pædagogiske assistentuddannelse består af følgende fag på ekspertniveau:

  • Bevægelse og idræt
  • Natur og udeliv
  • Sundhed i den pædagogiske praksis
  • Digital kultur

Valg af talentspor sker ved uddannelsens start og skal fremgå af uddannelsesaftalen.

Der er ikke knyttet specielle krav til praktikuddannelsen på talentsporet.For elever

Download pjecen om talentspor for elever her


Erhvervsskoler

Download pjecen om talentspor for erhvervsskoler her


Virksomheder

Download pjecen om talenspor for virksomheder her