• Print
 • Print
 • Sitemap

Relevant erhvervserfaring

En ansøger med relevant erhvervserfaring kan få godskrevet sine erfaringer og afkortet sin uddannelse.

En ansøger med mere end to års relevant erhvervserfaring kan få godskrevet hele grundforløbet og hele praktikuddannelsen i hovedforløbet.

Uddannelsens præcise varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.

Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse, bilag 1.  

2 års relevant erhvervserfaring

Ansøger skal kunne dokumentere erhvervserfaring fra minimum ét af nedenstående arbejdsområder  

 • Dagplejen
 • Daginstitutioner
 • Skoleområdet, incl. SFO
 • Ungdoms- og fritidsklubber
 • Dag og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Ansøger skal have erfaring fra mindst én af følgende jobfunktioner:

 • Pædagogmedhjælper  
 • Kommunal dagplejer  
 • Omsorgsmedhjælper  
 • ikke-uddannet klubmedarbejder
 • Legepladsmedarbejder 

og kan dokumentere

 • selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • at have indgået i et pædagogisk team

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.  

Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring

Kan ansøger dokumentere

 • selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • at have indgået i et pædagogisk team

og har erhvervserfaring fra dagplejen i mindst 13 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 6 måneder af praktikuddannelsen. 

og har erhvervserfaring fra dagplejen i mindst 6 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 3 måneder af praktikuddannelsen.

og har erhvervserfaring fra daginstitutioner i mindst 13 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 6 måneder af praktikuddannelsen. 

og har erhvervserfaring fra daginstitutioner i mindst 6 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 3 måneder af praktikuddannelsen.

og har erhvervserfaring fra skoleområdet incl. SFO i mindst 13 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 6 måneder af praktikuddannelsen. 

og har erhvervserfaring fra skoleområdet incl. SFO i mindst 6 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 3 måneder af praktikuddannelsen.

og har erhvervserfaring fra ungdoms- og fritidsklubber i mindst 13 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 6 måneder af praktikuddannelsen. 

og har erhvervserfaring fra  ungdoms- og fritidsklubber i mindst 6 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 3 måneder af praktikuddannelsen.

og har erhvervserfaring fra dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse i mindst 13 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 6 måneder af praktikuddannelsen. 

og har erhvervserfaring fra dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse i mindst 6 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 3 måneder af praktikuddannelsen.

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet indenfor de seneste 4 år før uddannelsens start. 

Realkompetencevurdering

Har ansøger anden erhvervserfaring, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndighed gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere om erfaringen er relevant og dermed bestemme omfanget af en eventuel afkortning.

Ansøger skal medbringe dokumentation for sine erfaringer.

Det er skolen, der i samarbejde med praktikken gennemfører vurderingen og finder frem til, hvilken afkortning af uddannelsens varighed ansøger kan opnå. Praktikken bestemmer varigheden af en evt. afkortning af praktikken, mens skolen bestemmer evt. afkortning af skoleundervisningen.

I tilfælde af uenighed kan det faglige udvalg (PASS) fastsætte afkortning af praktikken.