• Print
 • Print
 • Sitemap

Eux

- faglært med studiekompetence

Den pædagogiske assistentuddannelse kan gennemføres med eux. Eux giver  både erhvervskompetence og studiekompetence, og dermed mulighed for både at arbejde som faglært og at læse videre. Eleven får bevis som pædagogisk assistent og bevis for en gymnasial eux-uddannelse.

Når eleven vælger eux skal hun/han bestå en række grundfag i uddannelsen på HF-niveau. Eleven skal bestå de samme obligatoriske uddannelsesspecifikke fag som de ordinære elever. 

Eux varer 4 år og er altså længere end det ordinære forløb, så eleven får tid til at læse de ekstra fag. 

Eux-grundforløb for pædagogisk assistentuddannelsen

Har eleven lyst til at udfordre dig selv, kan eleven vælge at tage grundforløbet med eux. Grundforløb med eux svarer til den undervisning, der gennemføres på 1.g blot med en toning, så eleven også får adgang til hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse. Grundforløb med eux har samme varighed som ordinære grundforløb (1 år).

Eleven får følgende grundfag i løbet af grundforløbet:

 • Dansk på C-niveau.
 • Engelsk på C-niveau.
 • Samfundsfag på C-niveau.
 • Matematik på C-niveau.
 • Idræt på C-niveau.
 • Psykologi på C-niveau.

Eux-hovedforløb for pædagogisk assistentuddannelsen

Når eleven har bestået grundforløb med eux, kan eleven og ansættende myndighed vælge at indgå en uddannelsesaftale med  eux på hovedforløbet. Parterne kan også vælge at indgå en ordinær uddannelsesaftale. Eleven skal have løn under hovedforløbet som ved den ordinære uddannelse.

Hovedforløb med eux varer 3 år.

Hovedforløb med eux indeholder både de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og en række grundfag.  Praktikuddannelsen er den samme og har samme varighed som ved ordinært forløb.

Hovedforløb med eux indeholder følgende grundfag:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
 • Kommunikation og it C
 • Biologi på C-niveau
 • Idehistorie B
 • samt to valgfag, fx fremmedsprog 

Eux-udbud

Det er ikke alle skoler, der udbyder eux. Spørg hos den nærmeste udbyder, hvor der udbydes eux for pædagogisk assistentelever.