• Print
  • Print
  • Sitemap

Uddannelserne

På disse sider beskriver PASS indholdet i uddannelserne til 

  • den pædagogiske assistentuddannelse
  • social- og sundhedshjælperuddannelsen 
  • social- og sundhedsassistentuddannelsen

Uddannelserne er erhvervsuddannelser, der styres af Lov om erhvervsuddannelser, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen), Uddannelsesbekendtgørelserne og Uddannelsesordningerne. Disse regelsæt findes under Lovstof

Uddannelserne består af to dele:

  1. Grundforløbet, som gennemføres på skolerne og afsluttes med prøve. Gennemføres normalt uden uddannelsesaftale mellem elev og arbejdsgiver.
  2. Hovedforløbet, som består af skoleforløb og praktikforløb og afsluttes med prøve. Kræver uddannelsesaftale mellem elev og arbejdsgiver.