• Print
  • Print
  • Sitemap

Nye SOSU-uddannelser 2017

PASS har fornyet social- og sundhedsuddannelsen strukturelt og indholdsmæssigt med virkning fra 1. januar 2017

Den grundlæggende strukturelle ændring er, at uddannelserne nu er to selvstændige uddannelser og ikke længere én trindelt uddannelse. Uddannelserne har fået hver deres uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning. Se under lovstof.

Begge uddannelser har fået et fagligt løft og en tydeligere profil.

Det gælder for begge de nye uddannelser, at de er båret af en ny tilgang og et let ændret værdisæt.

Det nye i uddannelserne kan samles i fire temaer:

  • nyt borgersyn med fokus på en mere ligeværdig tilgang til borgeren
  • dygtigere til sygepleje
  • dygtigere til koordinering af den tværfaglige og tværsektorielle indsats omkring borgeren
  • en udviklingsorienteret tilgang med vægt på kvalitetssikring og brugertilfredshed.

Se mere om ændringerne i de enkelte uddannelser i menuen til venstre