• Print
  • Print
  • Sitemap

Erhvervsuddannelsesreform 2015

Med en ny aftale, "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser", er der grundlagt et stort kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne.

Danmark har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Reformen baner vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge, og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.

Reformen medførte en række ændringer i erhvervsudannelsernes struktur:

  • Der blev indført adgangskrav på 02 i dansk og matematik til erhvervsuddannelserne
  • Der blev indført et nyt tværgående grundforløb (GF1) på ½ år for unge, der kommer direkte fra grundskolen
  • Grundforløb 2 blev målrettet den enkelte uddannelse, hvorved niveauet blev hævet
  • Der blev indført mulighed for at vælge talentspor
  • Der blev indført mulighed for at vælge fag på valgfrit højere niveau
  • Der blev indført mulighed for, at erhvervsuddannelser kunne udbydes med eux
  • Der blev indført standardafkortninger for voksne
  • Der blev indført standardafkortninger for relevant erhvervserfaring og forudgående uddannelse

Fra sommeren 2016 betragtes reformen som værende implementeret i uddannelserne.Euv pjece

Download den seneste version af Undervisningsministeriets pjece om erhvervsuddannelse for voksne (euv) her