• Print
  • Print
  • Sitemap

Ændring af Lov om erhvervsuddannelser

Aftalepartierne bag EUD-reformen 2015 har iværksat en række initiativer til justering af EUV (erhvervsuddannelse for voksne) i Lov om erhvervsuddannelser som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.

En del af ændringerne i lovforslaget har ikke relevans eller betydning for PASS' uddannelser. Der er dog særligt fire punkter, som PASS vurderer som betydningsfuld for EUV-forløb på PASS' område.

  • Ikrafttrædelse og overgangsordning
  • Ret og pligt i forbindelse med afkortning
  • Certifikatskrav
  • Realkompetencevurdering

Du kan læse en kort uddybning af de fire punkter nedenfor. PASS har desuden lavet et dokument, der giver et godt overblik i forhold til de forventede ændringer af Lov om erhvervsuddannelser. Dokumentet kan hentes HER.

Ikrafttrædelse og overgangsordning

Undervisningsministeriet har fastsat følgende tidsplan for ikrafttræden og udstedelser i forbindelse med ændringerne af Lov om erhvervsuddannelser.

  • Lov om erhvervsuddannelser - 1. januar 2018
  • Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser -  Januar 2018.
  • Nye uddannelsesbekendtgørelser - 1. juli 2018.
Undervisningsministeriet har pointeret, at der fra 1. januar 2018 skal administreres efter den ændrede Lov om erhvervsuddannelse, også selvom ændringerne først skrives ind i uddannelsesbekendtgørelserne pr. 1. juli 2018.

Der forventes ikke at blive fastsat overgangsordninger. Det vil sige at elever der påbegynder deres uddannelse før 1. januar 2018 skal færdiggøre deres uddannelse efter de nuværende regler. Mens elever der påbegynder deres uddannelse efter 1. januar 2018 skal gennemføre deres uddannelse efter de nye regler.

Ret og pligt i forbindelse med afkortning

Som det er i dag har eleverne både ret og pligt, når det kommer til afkortning af deres uddannelse. Dette gælder både i forhold til standardafkortning og individuel afkortning.

Med de forventede ændringer af Lov om erhvervsuddannelser vil eleven have både ret og pligt, når det kommer til standardafkortningen i uddannelsesbekendtgørelsernes bilag 1 og de 10% afkortning af skoleundervisningen for EUV-elever. I forhold til afkortning på baggrund af en individuel vurdering, vil der fremadrettet alene været tale om en ret for eleven.

Certifikatkrav

Der vil med den ændrede Lov om erhvervsuddannelse komme mere fleksible regler i forhold til euv1-elever, der alene mangler at opfylde certifikatfag for at opfylde overgangskravene. Denne gruppe af elever vil fra 1. januar 2018, kunne følge undervisning i certifikatfag sideløbende med undervisningen i hovedforløbet.

Realkompetencevurdering

Vedtages lovforslaget vil den maksimale varighed af realkompetencevurdering (RKV) nedsættes til 5 dage. Samtidig vil den tid, som en ansøger bruger til RKV ikke længere skulle fratrækkes elevens undervisningstid på uddannelsen.