• Print
  • Print
  • Sitemap

Udviklingsredegørelser

PASS skal hvert år indsende en udviklingsredegørelse til Undervisningsministeriet. Udviklingsredegørelsen indeholder en kort beskrivelse af udviklingen på uddannelsens område. Redegørelsen indeholder også en overordnet beskrivelse af, hvad PASS agter at ændre ved uddannelsen i det kommende år.

PASS beder hvert år de lokale uddannelsesudvalg om at bidrage med deres iagttagelser af uddannelsens situation og beskrive evt. behov for ændringer.

For 2021

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

For 2020

Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Den pædagogiske assistentuddannnelse

For 2019

Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Den pædagogiske assistentuddannnelse

For 2018

Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Den pædagogiske assistentuddannnelse

For 2017

Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Den pædagogiske assistentuddannnelse

For 2016

Social- og sundhedsuddannelsen
Den pædagogiske assistentuddannnelse
 

For 2015

Social- og sundhedsuddannelsen
Den pædagogiske assistentuddannnelse


For 2014

Social- og sundhedsuddannelsen
Den pædagogiske assistentuddannnelse


For 2013

Social- og sundhedsuddannelsen
Den pædagogiske assistentuddannnelse


For 2012

Social- og sundhedsuddannelsen
Den pædagogiske assistentuddannnelse


For 2011

Social- og sundhedsuddannelsen
Den pædagogiske assistentuddannnelse


For 2010

Social- og sundhedsuddannelsen
Den pædagogiske assistentuddannnelse