• Print
  • Print
  • Sitemap

Om Passinfo

Hvem henvender hjemmesiden sig til?

Hjemmesiden er todelt:

  • den ene del er henvendt til kommende elever
  • den anden del er henvendt til professionelle, der arbejder med planlægning og tilrettelæggelse af uddannelserne

Vælg "for uddannelsessøgende" eller "for professionelle" øverst på forsiden.

Hvad kan jeg finde på hjemmesiden?

Hjemmesiden indeholder information om den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen. 

Hjemmesiden opdateres løbende med love, bekendtgørelser, uddannelsesordninger, regler og vejledninger, statistik, rapporter, evalueringer,  mm.

PASS udbyder konferencer, som man tilmelder sig her på siden. Samme sted offentliggøres materialer fra konferencerne.

Hjemmesiden giver den enkelte udbyder mulighed for at dele information om uddannelserne. Kontakt udvalgets sekretariat for at uploade rapporter, evalueringer eller andet.

Hvem udgiver hjemmesiden?

Hjemmesiden udgives af Fagligt udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen. Hjemmesidens redaktør kan kontaktes på passinfo@sevu.dk.