• Print
  • Print
  • Sitemap

Om PASS

  • PASS er juni 2020 fusioneret med EPOS-udvalget til FEVU, Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser
  • PASS er en forkortelse for Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen
  • PASS er et fagligt udvalg, nedsat i henhold til lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 439 af 29/04/2013 § 37 stk. 1
  • PASS fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed og struktur for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelserne
  • PASS skal følge udviklingen på udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne efter behov
  • PASS skal sikre praktikpladser til området samt sikre gode uddannelsesmæssige forhold i praktikken