• Print
  • Print
  • Sitemap

Sammensætning af lokale uddannelsesudvalg

Ifølge erhvervsuddannelsesloven (lov nr. 1244, §§ 40) skal de lokale uddannelsesudvalg sammensættes paritetisk af arbejdsgiverorganisationerne og arbejdstagerorganisationerne, således at de modsvarer sammensætningen af det faglige udvalg (PASS).

Det lokale uddannelsesudvalg skal i følge §§ 41 desuden rådgive skolen i forhold de fælles kompetencebeskrivelser, (iht. lov om arbejdsmarkedsuddannelser) som skolen er godkendt til at udbyde.

Parternes repræsentanter:

  • Arbejdsgiverside: KL og Danske Regioner samt evt. private arbejdsgiverorganisationer
  • Arbejdstagerside: FOA, 3F, BUPL og SL

Tilforordnede i udvalget er repræsentanter for skolens:

  • Ledelse
  • Lærere
  • Elever

Skolen opfordres til at etablere et lokalt uddannelsesudvalg for det pædagogiske område og et for social- og sundhedsområdet.

Skolen kan også vælge at nedsætte ét fælles udvalg for begge uddannelser.

Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

Udpegning af medlemmer

Formelt skal PASS udpege medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg efter lokal indstilling.

PASS har besluttet, at denne udpegning sker ved, at skolen indtaster oplysninger om udvalgenes medlemmer her på sitet. Herved synliggøres det store netværk af lokale og centrale repræsentanter, der er ansvarlige for, at uddannelserne modsvarer arbejdspladsernes behov.

Skolen er ansvarlig for, at oplysninger om LUU er rigtige og ajourførte.

Kontakt FEVU, att. Dorte Juul Jensen, tlf: 3817 8298 eller djj@sevu.dk for vejledning.

Se i menuen til venstre, hvem der er medlem af skolernes LUU.