• Print
  • Print
  • Sitemap

LUU's opgaver

Iht. lov om erhvervsuddannelser §§ 40 - 41 skal udbydere af erhvervsuddannelser nedsætte lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Udbydere af den pædagogiske assistentuddannelse og/eller social- og sundhedsuddannelsen skal derfor nedsætte LUU for at fremme samarbejdet med arbejdsmarkedets parter på uddannelsernes område. Se mere om nedsættelse og udpegning i menuen til venstre.

Opgaver for LUU

I henhold til Lov om Erhvervsuddannelser § 41 stk. 1 skal LUU varetage flg. opgaver:

  • rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelserne
  • medvirke ved udarbejdelse af lokal undervisningsplanen (LUP)
  • indstille valgfag
  • virke for og følge samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked
  • medvirke ved kvalitetssikring af uddannelsen

Loven beskriver også, at de faglige udvalg kan overdrage opgaver, som hensigtsmæssigt kan udføres af de lokale uddannelsesudvalg, til disse udvalg. 

Find inspiration til arbejdet i LUU i menuen til venstre.