• Print
  • Print
  • Sitemap

Lokale uddannelsesudvalg

Skoler, der udbyder den pædagogiske assistentuddannelse eller social- og sundhedsuddannelsen, skal nedsætte lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Registrering af lokale uddannelsesudvalg

Udvalgenes sammensætning kan ses ved at klikke på "Medlemmer". Oplysningerne vedligeholdes af uddannelsesinstitutionerne selv via såkaldte "skoleadministratorer", som har fået tildelt log-in, der giver adgang til at registrere udvalg, der er tilknyttet deres egen institution.

Nye skoleadministratorer kan få tildelt log-in ved henvendelse til PASS.


Gå til registrering af medlemmer mv.