• Print
  • Print
  • Sitemap

Uddannelsesbeviser

Uddannelsesbeviser udstedes i hht. til bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen på det faglige udvalg, PASS' foranledning et uddannelsesbevis til eleven. 

For at der kan udstedes uddannelsesbevis, skal skolens have udstedt skolebevis med dokumentation for, at eleven har bestået de uddannelsesspecifikke fag og de i bekendtgørelse og uddannelsesordning bestemte prøver og praktikvirksomheden skal have udstedt afsluttende praktikerklæring med dokumentation for, at praktikmålene er nået og bedømt godkendt.

Det fremgår af den enkelte uddannelsesbekendtgørelse § 6 hvilke beståkrav, der gælder for uddannelsen.

PASS' retningslinjer for uddannelsesbeviset

PASS ønsker en ensartet udformning af uddannelsesbeviserne på tværs af udbyderne.

PASS har derfor udformet en skabelon for uddannelsesbeviser.

Det betyder, at skolerne kan bestille et fortrykt papir og en tekstskabelon, som skolens administration kan printe med de nødvendige informationer om eleven.

Eller skolerne kan vælge at bestille bevisskabelonen elektronisk og printe hele beviset i farver med de nødvendige informationer om eleven.

Uddannelsesbeviset er i A3 format og indeholder de informationer, som kræves af bekendtgørelserne. Beviset underskrives af formanden for PASS og en repræsentant fra skolen. Uddannelsesbeviset udleveres sammen med skolens skolebevis og praktikkens praktikerklæring.

Disse tre dokumenter udstedes til eleven ved uddannelsens afslutning, når alle prøver er beståede.

PASS har indgået aftale med Uddata i Svendborg om elektronisk styring af uddannelsesbeviserne. 

Kontakt Uddata

Uddannelsesbeviser på andre sprog

Erhvervsuddannelserne er kort beskrevet på dansk, engelsk, tysk og fransk på denne adresse:

Certificate Supplement

Man kan downloade de relevante Certificate Supplements og vedlægge dem som bilag til sit uddannelsesbevis, hvis man søger job i udlandet.
PASS ønsker en ensartet udformning af uddannelsesbeviserne.

PASS har derfor udformet en skabelon for uddannelsesbeviser.
Det betyder, at skolerne kan bestille et fortrykt papir, som printes med de nødvendige informationer om eleven af skolens administration.
Eller skolerne kan vælge blot at bestille bevispapiret og printe hele dokumentet elektronisk.

Uddannelsesbeviset er i A3 format og indeholder de informationer, som kræves af bekendtgørelserne.
Beviset underskrives af formanden for PASS og en repræsentant fra skolen.
Uddannelsesbeviset suppleres med skolens skolebevis og praktikkens praktikerklæring.

Disse tre dokumenter udstedes til eleven ved uddannelsens afslutning, når alle prøver er beståede.

Udformning af beviserne er af historiske grunde lidt forskellige for den pædagogiske assistentuddannelse og for social- og sundhedsuddannelsen.

PASS har indgået aftale med Uddata i Svendborg om elektronisk styring af uddannelsesbeviserne

Uddannelsesbeviser

Uddannelsesbeviser udstedes i hht. til bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen på det faglige udvalg, PASS' foranledning et uddannelsesbevis til eleven. 

For at der kan udstedes uddannelsesbevis, skal skolens have udstedt skolebevis med dokumentation for, at eleven har bestået de uddannelsesspecifikke fag og de i bekendtgørelse og uddannelsesordning bestemte prøver og praktikvirksomheden skal have udstedt afsluttende praktikerklæring med dokumentation for, at praktikmålene er nået og bedømt godkendt.

Det fremgår af den enkelte uddannelsesbekendtgørelse § 6 hvilke beståkrav, der gælder for uddannelsen.

PASS' retningslinjer for uddannelsesbeviset

PASS ønsker en ensartet udformning af uddannelsesbeviserne på tværs af udbyderne.

PASS har derfor udformet en skabelon for uddannelsesbeviser.

Det betyder, at skolerne kan bestille et fortrykt papir og en tekstskabelon, som skolens administration kan printe med de nødvendige informationer om eleven.

Eller skolerne kan vælge at bestille bevisskabelonen elektronisk og printe hele beviset i farver med de nødvendige informationer om eleven.

Uddannelsesbeviset er i A3 format og indeholder de informationer, som kræves af bekendtgørelserne. Beviset underskrives af formanden for PASS og en repræsentant fra skolen. Uddannelsesbeviset udleveres sammen med skolens skolebevis og praktikkens praktikerklæring.

Disse tre dokumenter udstedes til eleven ved uddannelsens afslutning, når alle prøver er beståede.

PASS har indgået aftale med Uddata i Svendborg om elektronisk styring af uddannelsesbeviserne. 

Kontakt Uddata

Uddannelsesbeviser på andre sprog

Erhvervsuddannelserne er kort beskrevet på dansk, engelsk, tysk og fransk på denne adresse:

Certificate Supplement

Man kan downloade de relevante Certificate Supplements og vedlægge dem som bilag til sit uddannelsesbevis, hvis man søger job i udlandet.