• Print
 • Print
 • Sitemap

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Nyt kompetenceområde

Social- og sundhedshjælperens kompetenceområde er moderniseret og social- og sundhedshjælperuddannelsen har fået en mere selvstændig profil og en styrket faglig selvforståelse i den nye uddannelsesbekendtgørelse:

 • Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område. 
  Social- og sundhedshjælperens kompetenceområde og opgaver ligger især i forhold til lov om social service 

Struktur 

Grundforløb 1 (GF1) er uændret. 

Grundforløb 2 (GF2) er ajourført og kompetencemål er beskrevet i bekendtgørelsen for social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

GF2 giver adgang til begge social- og sundhedsuddannelser, men målene for GF2 er rettet mod det enkelte hovedforløb

Hovedforløb for social- og sundhedshjælperuddannelsen varer uændret 1 år og 2 mdr.

 • Skoleundervisningen varer uændret 17 uger
 • Alle uddannelsesspecifikke fag og alle valgfri fag er nye og har fået nye mål.  
 • Praktikken har fået nye mål og skal som noget nyt gennemføres både på plejecenter og i udgående hjemmepleje. Nye praktikerklæringer kan snart hentes her  
 • Der er nye regler for godskrivning af relevant erhvervserfaring og tidligere uddannelse 

Indhold

Uddannelsens indhold er bygget op omkring følgende temaer:

 • Skabe struktur i borgerens hverdag
 • Kende egen rolle og kunne arbejde tværfagligt
 • Arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende
 • Tidlig opsporing og faglig observation
 • Kunne understøtte arbejdet med demente og deres pårørende
 • Bistå borgeren ift. det digitale Danmark 

Der er større vægt på ovenstående temaer end tidligere. Det betyder også fokus på borgerens evne til at kunne selv og mindre vægt på kompenserende hjælp.

Formål for uddannelsesspecifikke fag

De nye fag er udviklet på baggrund af PASS' formål for fagene. Formålene kan ikke fremgå af uddannelsesordningen, men kan downloades her