• Print
  • Print
  • Sitemap

Nye SOSU uddannelser 2017

PASS har grundlæggende fornyet social- og sundhedsuddannelsen med virkning fra 1. januar 2017

Den grundlæggende strukturelle ændring er, at uddannelserne nu er to selvstændige uddannelser og ikke længere én trindelt uddannelse. Uddannelserne har fået hver deres uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning. Se under lovstof.

Begge uddannelser har fået et fagligt løft og en tydeligere profil.

Det gælder for begge de nye uddannelser, at de er båret af en ny tilgang og et let ændret værdisæt. Den nye tilgang har især fokus på en mere ligeværdig tilgang til borgeren samt mere vægt på kvalitetssikring samt oplevet kvalitet og brugertilfredshed.