• Print
  • Print
  • Sitemap

Udpegning af medlemmer til LUU

Iflg. Loven "udpeges" repræsentanter af det lokale uddannelsesudvalg af det faglige
udvalg efter "indstilling" af de lokale organisationer. Denne procedure ønsker
det faglige udvalg forenklet, så skolerne direkte anmoder de lokale organisationer
om at indtræde i luu, hvorefter udvalget konstituerer sig selv uden yderligere central udpegningsprocedure.

Skolerne skal skal holde PASS orienteret om medlemmer af LUU ved at registrere medlemmerne her på hjemmesiden. Se menuen til venstre.

De centrale organisationer har flg. vejledning om udpegningsprocedure:


KL 

De nye Kommunale Kontaktråd (KKR) varetager ikke opgaven med at udpege medlemmer til uddannelsesarbejde. KL opfordrer derfor udbyderne til at rette henvendelse til de kommuner, de ønsker at samarbejde med og bede dem udpege en repræsentant. Evt. kan kommunerne udpege repræsentanter i fællesskab


Regionerne

Regionerne ønsker, at udbyderne henvender sig til forvaltningen i regionen,
som så udpeger repræsentanter.


FOA Fag og Arbejde

FOA ønsker at udbyderne henvender sig til nærmeste FOA-afdelinger.


3F Fagligt Fællesforbund

3F ønsker at udbyderne, henvender sig til nærmeste 3F afdelinger.