• Print
  • Print
  • Sitemap

Nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg sammensættes af de parter, som også sidder i det faglige udvalg for uddannelserne

Parterne er på arbejdsgiversiden

  • Danske Regioner repræsenterer sygehusene og en række institutioner for fysisk og psykisk handicappede
  • KL repræsenterer institutioner for børn, unge, ældre, syge, handicappede og raske

Arbejdsgiverorganisationerne ønsker på sigt, at også private arbejdsgiverorganisationer tilbydes en plads i de lokale uddannelsesudvalg. Derfor opfordres udbydere, der ønsker det, at tilbyde private arbejdsgivere/arbejdsgiverorganisationer en plads i de lokale uddannelsesudvalg.

Parterne er på arbejdstagersiden

  • FOA: repræsenterer pædagogmedhjælpere, dagplejere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere
  • 3F: omsorgsmedhjælpere

Tilforordnede
 

  • en repræsentant for skolens ledelseen
  • en repræsentant for lærere
  • en repræsentant for elever

Udvalget vælger selv sin formand

Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget

LUU-struktur:

Der er tradition på skolerne for at have et lokalt uddannelsesudvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og et andet for social- og sundhedsuddannelsen. Det synes vi fortsat er hensigtsmæssigt og vil opfordre til at skolerne organisere sig således.

Men vurderer skolen, at det mere udbytterigt, at lægge udvalgene sammen i ét udvalg er det en lokal afgørelse.

Nogle udbydere ønsker at lægge LUU for grunduddannelserne sammen med lokale uddannelsesudvalg nedsat i henhold til AMU-loven. Vurderer skolerne, at dette er mest hensigtsmæssigt, er det ligeledes en lokal afgørelse.

PASS vurderer at, der kan være fordele ved at arbejde med grunduddannelse og efteruddannelse i samme udvalg, men det kan blive et omfangsrigt arbejde at drive og udvikle to forskellige lovgivningsområder.

Der findes flg. muligheder for struktur for nedsættelse af LUU og skolen skal oplyse hvilken struktur skolen har valgt ved registrering af udvalgene på hjemmesiden:

LUU for EUD, PAU og SOSU

LUU for EUD, SOSU

LUU for EUD, PAU

LUU for EUD og AMU, SOSU

LUU for EUD og AMU, PAU