• Print
  • Print
  • Sitemap

GF2-prøver

Fælles standard for grundforløbsprøven

Der er udformet en fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven på henholdsvis social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske assistentuddannelse.
De fælles standarder skal anvendes på skolerne i forbindelse med afholdelse af grundforløbsprøven, og findes her:

Fælles standard for social- og sundhedshjælperuddannelsen

Fælles standard for social- og sundhedsassistentuddannelsen

Fælles standard for pædagogisk assistentuddannelse

Prøvemateriale sendes til det faglige udvalg til orientering

Skolen skal efter afholdelsen af grundforløbsprøven orientere det faglige udvalg om opgaven. Dette sker ved at skolen fremsender:

  1. Beskrivelse af grundforløbsprøven (prøvebeskrivelse), samt
  2. Én eksemplarisk case med spørgsmål/scenarie pr. uddannelse.

Prøvebeskrivelse og case + spørgsmål bedes sendt i én samlet pdf pr. uddannelse.

Skolen kan vælge at udfylde FEVUs skabelon til prøvebeskrivelse, som findes her eller fremsende skolens egen beskrivelse af grundforløbsprøven.

Prøvematerialet sendes til fevu@sevu.dk senest 14 dage efter afholdelse af grundforløbsprøven.

Når prøvematerialet sendes til FEVU bedes skolen i emnefeltet i mailen angive følgende: "[skolens navn, GF2 prøvemateriale for, uddannelsesretning og årstal].

FEVU udsender 2 gange årligt påmindelse til skolerne om fremsendelse af grundforløbsmateriale i henholdsvis januar og juni måned.