• Print
  • Print
  • Sitemap

Regler og vejledninger fra PASS

PASS er fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen og bestemmer derfor en lang række regler og rammer for uddannelsernes struktur og indhold. Disse regler og rammer fremgår af bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for hver af de tre uddannelser.

Desuden udformer PASS en række regler, vejledninger og procedurer som led i den løbende kvalitetssikring af uddannelserne.

Se nærmere om regler og vejledninger i menuens venstre side.