• Print
  • Print
  • Sitemap

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse.

Uddannelsen består af

  • Grundforløb 1, der varer ½
  • Grundforløb 2, der varer ½ år
  • Hovedforløb med skole og praktik, der varer 1 år og 2 måneder

Uddannelsen veksler mellem teori og praktik og udbydes på social- og sundhedsskolerne over hele landet.


 

Hovedforløb for SOSU-hjælper 1 år og 2 måneder

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Grundforløb 2 (GF2) ½ år

 

Grundforløb 1 (GF1) ½ år


Læs mere om indholdet på social- og sundhedshjælperuddannelsen i menuen i venstre side.


Arbejdsområde

Den færdiguddannede social- og sundhedshjælper udfører professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv indenfor det primærkommunale område.

Social- og sundhedshjælperen arbejder typisk i hjemmeplejen, på plejehjem, i dagcentre/aktivitetscentre og hos private leverandører af hjemmepleje.

Social- og sundhedshjælperen udfører primært opgaver i henhold til serviceloven.