• Print
  • Print
  • Sitemap

Talentspor

Talentspor er et uddannelsesforløb, hvor mindst 25% af fagene gennemføres på et højere niveau end det obligatoriske. 

Talentsporet på social- og sundhedsassistentuddannelsen består af følgende fag på ekspertniveau:

  • Det sammenhængende borger- og patientforløb
  • Somatisk sygdom og sygepleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Du skal vælge talentspor ved uddannelsens start og det skal fremgå af uddannelsesaftalen.

Der er ikke knyttet specielle krav til praktikuddannelsen på talentsporet.
Talentspor

Download pjecen om talentspor for erhvervsskoler her