• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Anerkendelse i Danmark af udenlandske uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser vurderer udenlandske uddannelser og vejleder arbejdsgivere og  arbejdstagere

om udenlandske uddannelser set i forhold til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings vurdering har betydning i forhold til f.eks.

  • optagelse på en uddannelse
  • jobansøgning/ansættelse
  • optagelse i a-kasse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen leder til lovregulerede erhverv, hvor man skal have autorisation for at udøve jobbet. Styrelsen for international uddannelse har samlet en oversigt over lovregulerede erhverv

(, og hvordan man søger om autorisation/godkendelse på baggrund af sin udenlandske uddannelse.)