• Print
 • Print
 • Sitemap

 • Uddannelse, der giver afkortning

  Har ansøger en uddannelse, eller dele af en uddannelse kan han/hun få godskrevet sine erfaringer og afkortet din uddannelse.  
  Uddannelsens præcise varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.  

  Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse, bilag 1.Ansøger har ret til godskrivning, hvis han/hun har en af nedenstående uddannelser

  • Social- og sundhedshjælperuddannelsen    
   Afkortning: 2 måneder af praktikuddannelsen    

  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen     
   Afkortning: 6 måneder af praktikuddannelsen  og 8 uger af skoleundervisningen 
       
  • AMU-uddannelser     
   Afkortning: Nedenstående AMU-pakker giver ret til 1,6 uger af skoleundervisningen for hver pakke.  

   AMU-pakke  A      
   Pædagogiske læreplaner i dagtilbud     
   Samspil og relationer i pædagogisk arbejde     
   Børns motorik, sansning og bevægelse     
   Planlægning af pædagogiske aktiviteter    

   For denne pakke afkortes faget Pædagogik med 4 dage, Kulturelle udtryksformer og aktiviteter  med 1 dag og Bevægelse og idræt med 2 dage. 

   AMU-pakke B 
   Magt og omsorg 
   Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 
   Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 
   Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 
   Planlægning af pædagogiske aktiviteter 

   For denne pakke afkortes faget Pædagogik med 4 dage, Kulturelle udtryksformer og aktiviteter med 1 dag, Sundhed i den pædagogiske praksis med 1 dag og Psykologi i den pædagogiske praksis med 2 dage    
    

Realkompetencevurdering

Har ansøger anden uddannelse, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndigheden gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere om uddannelsen er relevant og derefter bestemme omfanget af en eventuel afkortning.

Ansøger skal medbringe dokumentation for sine uddannelser. Realkompetencevurderingen indgår i den samlede uddannelsestid.

Det er skolen, der i samarbejde med praktikken gennemfører vurderingen og finder frem til, hvilken afkortning af uddannelsens varighed ansøger kan opnå. Praktikken bestemmer varigheden af en evt. afkortning af praktikken, mens skolen bestemmer evt. afkortning af skoleundervisningen.

I tilfælde af uenighed kan det faglige udvalg (PASS) fastsætte afkortning af praktikken.