• Print
 • Print
 • Sitemap

Relevant erhvervserfaring

Har ansøger relevant erhvervserfaring kan han/hun få godskrevet sine erfaringer og afkortet din uddannelse.

Hvis ansøger har mere end to års relevant erhvervserfaring, kan han/hun får godskrevet hele grundforløbet og hele praktikuddannelsen i hovedforløbet.

Uddannelsens præcise varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.

Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen, bilag 1.  

2 års relevant erhvervserfaring

Ansøger skal kunne dokumentere erhvervserfaring fra minimum ét af nedenstående arbejdsområder  

 • Dagplejen
 • Daginstitutioner
 • Skoleområdet, incl. SFO
 • Ungdoms- og fritidsklubber
 • Dag og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Ansøger skal have erfaring fra mindst én af følgende jobfunktioner:

 • Pædagogmedhjælper  
 • Kommunal dagplejer  
 • Omsorgsmedhjælper  
 • ikke-uddannet klubmedarbejder
 • Legepladsmedarbejder 

og kan dokumentere

 • selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • at have indgået i et pædagogisk team

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.  

Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring

Kan ansøger dokumentere

 • selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgave
 • selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • at have indgået i et pædagogisk team

og har erhvervserfaring fra dagplejen, men kun i mindst 13 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 6 måneder af praktikuddannelsen 

og har erhvervserfaring fra dagplejen, men kun i mindst 6 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 3 måneder af praktikuddannelsen 

og har erhvervserfaring fra daginstitutioner, men kun i mindst 13 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 6 måneder af praktikuddannelsen 

og har erhvervserfaring fra daginstitutioner, men kun i mindst 6 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 3 måneder af praktikuddannelsen 

og har erhvervserfaring fra skoleområdet incl. SFO, men kun i mindst 13 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 6 måneder af praktikuddannelsen 

og har erhvervserfaring fra skoleområdet incl. SFO, men kun i mindst 6 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 3 måneder af praktikuddannelsen 

og har erhvervserfaring fra ungdoms- og fritidsklubber, men kun i mindst 13 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 6 måneder af praktikuddannelsen 

og har erhvervserfaring fra  ungdoms- og fritidsklubber, men kun i mindst 6 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 3 måneder af praktikuddannelsen 

og har erhvervserfaring fra dag og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, men kun i mindst 13 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 6 måneder af praktikuddannelsen 

og har erhvervserfaring fra dag og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, men kun i mindst 6 måneder, afkortes uddannelsen til pædagogisk assistent med 3 måneder af praktikuddannelsen 

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet indenfor de seneste 4 år før uddannelsens start. 

Realkompetencevurdering

Har ansøger anden erhvervserfaring, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndigheden gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere, om erfaringen er relevant og dermed bestemme omfanget af en eventuel afkortning.

Ansøger skal medbringe dokumentation for sine erfaringer. Realkompetencevurderingen indgår i den samlede uddannelsestid.

Det er skolen, der i samarbejde med praktikken gennemfører vurderingen og finder frem til, hvilken afkortning af uddannelsens varighed ansøger kan opnå. Praktikken bestemmer varigheden af en evt. afkortning af praktikken, mens skolen bestemmer evt. afkortning af skoleundervisningen.

I tilfælde af uenighed kan det faglige udvalg (PASS) fastsætte afkortning af praktikken.