• Print
  • Print
  • Sitemap

Social- og sundhedsskoler

Social- og sundhedsskoler over hele landet udbyder social- og sundhedsuddannelsen. Alle skoler udbyder både grundforløb, social- og sundhedshjælperuddannelsen  og social- og sundhedsuddannelsen.

De fleste social- og sundhedsskoler udbyder også den pædagogiske assistentudddannelse. Skolerne udbyder både grundforløb og hovedforløb.

Social- og sundhedsskolerne er selvejende erhvervsuddannelsesinstitutioner, godkendt af Ministeriet for Børne- og Undervisning til at udbyde uddannelserne.

De fleste social- og sundhedsskoler har flere underafdelinger og udbyder uddannelserne på flere adresser. Skolerne starter nye hold flere gange årligt.

Social- og sundhedsskolerne har forskellige profiler og samarbejder i en fælles interesseorganisation.

Læs mere her