• Print
  • Print
  • Sitemap

Praktikerklæringer for hovedforløb påbegyndt før 01.01.2017

Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en praktikerklæring. Praktikerklæringen er det juridiske dokument, som dokumenterer om en elev har fået godkendt sin praktikperiode eller ej.

Praktikerklæringen kan eventuelt vedhæftes et hjælpeskema, se i menuen til venstre.

Elever, der ikke har opnået bedømmelsen "godkendt" i en praktikperiode, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny.

Praktikerklæring efter sidste praktikperiode samt skolebeviset danner tilsammen det juridiske grundlag for, at der kan udstedes uddannelsesbevis til eleven.

Praktikerklæring kan hentes nedenfor.

Se vejledning for udfyldelse af praktikerklæring.

Udfyldt praktikerklæring udleveres til eleven og til skolen. Se vejledning i menuen til venstre.
For hovedforløb påbegyndt før 01.01.2017

 

Social- og sundhedshjælper   

Praktikerklæring

 

 

Social- og sundhedsassistent  

Praktikerklæring

 

 

Pædagogisk assistent

Praktikerklæring

 

Problemer med praktikerklæringerne?

Se HER, hvordan du kommer videre.