• Print
  • Print
  • Sitemap

Definition af præstationsstandarder

Hent nedenstående definition af præstationsstandarder 

Præstationsstandarderne er defineret i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1619 af 27/12/2019, § 40.

Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Avanceret niveau svarer til det niveau, en nyuddannet forventes at løse sine opgaver på.

Begynderniveau.  
Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineret niveau.  
Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Avanceret niveau.  
Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre – under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Præstationsstandarderne kan også læses således:Ord, der beskriver det niveau,   som

opgaven løses på


Ord, der beskriver den personlige kompetence, der knytter sig til niveauet. 

 Begynder   

Kendt situation. 
Kompliceret aktivitet løses under vejledning. Fortrolig

med fundamentale kundskabs- og færdighedsområder

  
Udvikler ansvarlighed. 
Udvikler grundlag for fortsat læring. 
Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning.


 

 Rutineret 

Rutinemæssig eller kendt situation 
Opgaven planlægges og gennemføres i rutinemæssig

eller kendt situation. Eleven løser et problem. Eleven kan

selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede

problemstillinger.


Viser fleksibilitet og omstillingsevne. 

Løser opgaver alene og i samarbejde

 

 

Avanceret 

Ikke-rutinesituationer 
Eleven kan vurdere et problem. Eleven planlægger, løser og gennemfører sociale og faglige opgaver.

Tager selvstændigt ansvar 
Viser initiativ 
Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet.