• Print
  • Print
  • Sitemap

Hjælpeskema til praktikken

Hjælpeskema til praktikken

For at kvalitetssikre praktikuddannelsen bruger mange praktiksteder et hjælpeskema for at uddybe og præcisere, hvor langt eleven er nået med hvert praktikmål i en praktikperiode.

PASS har udarbejdet et eksempel på et hjælpeskema, som man lokalt kan vælge at bruge.

Det lokale uddannelsesudvalg kan vælge at udarbejde sit eget hjælpeskema.

Skolen skal udlevere det hjælpeskema, man lokalt har besluttet at bruge til praktikstedet.

Se vejledning til udfyldelse af PASS' hjælpeskema.

Hent PASS' forslag til hjælpeskemaer:

For hovedforløb påbegyndt efter 01.08.2015   For hovedforløb påbegyndt efter 01.01.2017   For hovedforløb påbegyndt efter 01.01.2019
 
Social- og sundhedshjælper  

Hjælpeskema (Word)

Hjælpeskema (Word)

 
Social- og sundhedsassistent

Hjælpeskema (Word)

Hjælpeskema (Word)

 
Pædagogisk assistent

Hjælpeskema (Word)

Hjælpeskema (Word)

Det udfyldte hjælpeskema

Det udfyldte hjælpeskema udleveres til eleven og evt. til skolen.

Hjælpeskemaet kan evt. scannes og gemmes i elevplan.dk

Præstationsstandarder

Læs mere om præstationsstandarder HER