• Print
  • Print
  • Sitemap

Talentspor

Talentspor er et uddannelsesforløb, hvor mindst 25% af fagene gennemføres på et højere niveau end det obligatoriske. 

Talentsporet på social- og sundhedshjælperuddannelsen består af følgende fag på ekspertniveau:

  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valg af talentspor sker ved uddannelsens start og skal fremgå af uddannelsesaftalen.

Der er ikke knyttet specielle krav til praktikuddannelsen på talentsporet.Talentspor

Download pjecen om talentspor for virksomheder her