• Print
  • Print
  • Sitemap

Erhvervsrettet påbygning

Elev og virksomhed kan, hvis begge parter ønsker det, indgå en aftale om erhvervsrettet påbygning.

Erhvervsrettet påbygning betyder, at eleven skal gennemføre yderligere undervisning i et omfang af indtil 4 uger. Den ekstra undervisning skal vælges blandt de valgfri fag:

  • Samarbejde med borgeren med demens og pårørende
  • Kost og motion til udsatte grupper
  • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
  • Mødet med borgeren med psykisk sygdom
  • SOSU-hjælperens opgaver i det palliative forløb
  • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

Aftale om erhvervsrettet påbygning skal fremgå af uddannelsesaftalen, evt. tillæg til aftalen.

Det skal desuden aftales, om den yderligere undervisning skal træde i stedet for praktikuddannelse eller udgøre en forlængelse af uddannelsesaftalen.