• Print
 • Print
 • Sitemap

Uddannelse, der giver afkortning

Euv 2

Har ansøger en uddannelse, eller dele af en uddannelse kan han/hun få godskrevet sine erfaringer og afkortet sin uddannelse.  

Uddannelsens nye varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.  

Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen, bilag 1.

Ansøger har ret til godskrivning, hvis han/hun har en af nedenstående uddannelser

 •  Social- og sundhedshjælper
  afkortes 5 skoleuger og 5 måneder af praktikken  

 •  Pædagogisk assistent    
  afkortes 2 måneder af praktikuddannelsen 

 • Plejehjemsassistent   
  afkortes 3 måneder af praktikuddannelsen   

 • Sygehjælpere
  afkortes 3 måneder af praktikuddannelsen

 • Plejere
  afkortes 3 måneder af praktikuddannelsen

Afkortning på baggrund af uddannelser kan ikke suppleres med standardafkortning på baggrund af relevant erhvervserfaring Såfremt ansøger både opfylder krav til afkortning jvf. relevant erhvervserfaring (se tidligere) og tidligere uddannelse (se ovenfor) skal eleven alene afkortes efter tidligere uddannelse.

Anden tidligere uddannelse

Har ansøger anden end ovennævnte uddannelser, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndigheden gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere, om uddannelsen er relevant og efterfølgende bestemme omfanget af en eventuel yderligere afkortning.