• Share
 • Print
 • Print
 • Sitemap

Uddannelse, der giver afkortning

Har ansøger en uddannelse, eller dele af en uddannelse kan han/hun få godskrevet sine erfaringer og afkortet din uddannelse.  

Uddannelsens nye varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.  

Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen, bilag 1.

Ansøger har ret til godskrivning, hvis han/hun har en af nedenstående uddannelser

 •  Social- og sundhedshjælper
  5 skoleuger og 5 måneder af praktikken  

 •  Pædagogisk assistent    
  2 måneder af praktikuddannelsen 

 • Plejehjemsassistent   
  3 måneder af praktikuddannelsen   

 • Sygehjælpere
  3 måneder af praktikuddannelsen

 • Plejere
  3 måneder af praktikuddannelsen

Realkompetencevurdering

Har ansøger anden end ovennævnte uddannelser, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndigheden gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere, om uddannelsen er relevant og efterfølgende bestemme omfanget af en eventuel yderligere afkortning.