• Print
 • Print
 • Sitemap

Relevant erhvervserfaring

Har ansøger relevant erhvervserfaring kan han/hun få godskrevet sine erfaringer og afkortet sin uddannelse.

Hvis ansøger har mere end to års relevant erhvervserfaring, kan han/hun får godskrevet hele grundforløbet og hele praktikuddannelsen i hovedforløbet.

Uddannelsens præcise varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.

Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen, bilag 1.   

Definition af 2 års relevant erhvervserfaring

EUV 1

Elever, der har minimum 2 års relevant erhvervserfaring, kan få godskrevet praktikuddannelsen på social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring af mindst ½ års varighed fra hvert af de tre nedenstående arbejdsområder:

 • Det nære sundhedsvæsen
 • Det psykiatriske område
 • Det somatiske område 

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner: 

 • Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
 • Skal have arbejdserfaring med selvstændigt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, grundlæggende sygepleje, afbrydelse af smitteveje, dokumentation af sygepleje, rehabiliterende indsatser samt anvendelse af velfærdsteknologi

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start

Relevant erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning

Euv 2

Det er et krav at ansøger kan dokumentere erfaring som ufaglært med nedenstående jobfunktioner:

 • skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
 • skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje og omsorgsopgaver
 • skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team og
 • skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring

Har ansøger erfaring med ovenstående jobfunktioner i hjemmeplejen i mindst 8 måneder afkortes uddannelsen til social- og sundhedsassistent med 1,5 måneder af praktikuddannelsen.

Har ansøger erfaring med ovenstående jobfunktioner på plejecenter i mindst 8 måneder afkortes uddannelsen til social- og sundhedsassistent med 1,5 måneder af praktikuddannelsen.

Har ansøger erfaring med ovenstående jobfunktioner i dag- og botilbud med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse i mindst 8 måneder afkortes uddannelsen til social- og sundhedsassistent med 1 måned af praktikuddannelsen.

Som udgangspunkt skal afkortning af praktikuddannelsen ske ved at afkorte praktik i det nære sundhedsvæsen.

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet indenfor de seneste fire år før uddannelsens start.

Anden relevant erhvervserfaring

Har ansøger anden erhvervserfaring, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndighed gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere om erfaringen er relevant og dermed bestemme omfanget af en eventuel afkortning.

Det er frivilligt om ansøger vil gøre brug af tilbuddet om afkortning på baggrund af erfaring, der ikke fremgår af uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1.