• Print
  • Print
  • Sitemap

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse.

Uddannelsen består af

  • Grundforløb 1, der varer ½ år og er tværgående for flere uddannelser
  • Grundforløb 2, der varer ½ år og er målrettet social- og sundhedsassistentuddannelsen
  • Hovedforløb,  der varer 2 år, 9 måneder og 3 uger og indeholder både skole- og praktikforløb

Uddannelsen veksler mellem teori og praktik og udbydes på social- og sundhedsskolerne over hele landet. 


Hovedforløb for SOSU-assistent 2 år, 9 måneder og 3 uger

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Grundforløb 2 (GF2) - ½ år

Grundforløb 1 (GF1) - ½ år


Arbejdsområde 

Den færdiguddannede social- og sundhedsassistent udfører professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Social- og sundhedsassistenten arbejder typisk i det nære sundhedsvæsen, i psykiatrien og på det somatiske område.

Social- og sundhedsassistenten udfører primært opgaver i henhold til sundhedsloven