• Print
 • Print
 • Sitemap

Uddannelse, der giver afkortning

En ansøger med en uddannelse, eller dele af en uddannelse kan få godskrevet relevante fag og afkortet sin uddannelse.  

Uddannelsens præcise varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.  


Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse, bilag 1.

Ansøger har ret til godskrivning, hvis han/hun har en af nedenstående uddannelser

 • Social- og sundhedshjælperuddannelsen    
  Afkortning: 2 måneder af praktikuddannelsen    

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen     
  Afkortning: 6 måneder af praktikuddannelsen  og 8 uger af skoleundervisningen 
      
 • AMU-uddannelser     
  Afkortning: Nedenstående AMU-pakker giver ret til 1,6 uger af skoleundervisningen for hver pakke.  

  AMU-pakke  A      
  Pædagogiske læreplaner i dagtilbud     
  Samspil og relationer i pædagogisk arbejde     
  Børns motorik, sansning og bevægelse     
  Planlægning af pædagogiske aktiviteter    

  For denne pakke afkortes faget Pædagogik med 4 dage, Kulturelle udtryksformer og aktiviteter  med 1 dag og Bevægelse og idræt med 2 dage. 

  AMU-pakke B 
  Magt og omsorg 
  Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 
  Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 
  Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 
  Planlægning af pædagogiske aktiviteter 

  For denne pakke afkortes faget Pædagogik med 4 dage, Kulturelle udtryksformer og aktiviteter med 1 dag, Sundhed i den pædagogiske praksis med 1 dag og Psykologi i den pædagogiske praksis med 2 dage 
  

Realkompetencevurdering

Har ansøger anden uddannelse, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndigheden gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere om uddannelsen er relevant og derefter bestemme omfanget af en eventuel afkortning.

Ansøger skal medbringe dokumentation for sine uddannelser.

Det er skolen, der  gennemfører vurderingen og finder frem til, hvilken afkortning af uddannelsens varighed ansøger kan opnå. Praktikken bestemmer varigheden af en evt. afkortning af praktikken, mens skolen bestemmer evt. afkortning af skoleundervisningen.

Det er frivilligt om ansøger vil have afkortning for relevant uddannelse, der ikke fremgår af uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1.

I tilfælde af uenighed kan det faglige udvalg (PASS) fastsætte afkortning af praktikken.