• Print
 • Print
 • Sitemap

Grundforløb for den pædagogiske assistentuddannelse 

Den pædagogiske assistentuddannelse starter med et grundforløb på en skole.  Grundforløbet er opdelt i 2 perioder, Grundforløb 1 (GF 1) og Grundforløb 2 (GF 2).  Se mere om adgang til GF 1 og GF 2 under Adgang i menuen til venstre.


Grundforløb 1

GF 1 er for unge, der kommer fra grundskolen for mindre end 1 år siden. GF 1 tilrettelægges af skolen og introducerer eleverne til erhvervsuddannelserne og til det pædagogiske arbejdsmarked. GF 1 varer 20 uger.

GF 1 udbydes af alle social- og sundhedsskoler og enkelte andre erhvervsskoler.


Grundforløb 2

GF 2 er for unge, der har gennemført GF 1 eller har forladt folkeskolen for mere end 1 år siden. GF 2 tilrettelægges af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. På GF 2 undervises i pædagogiske fag på grundlæggende niveau.

GF 2 udbydes af alle social- og sundhedsskoler.

Gennem undervisningen på grundforløbet, vil eleven opnå grundlæggende kompetencer indenfor:


 • Den pædagogiskesektor og rollen som professionel
 • Pædagogiske målgrupper
 • Pædagogiske aktiviteter
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Kommunikation, samarbejde og dokumentation
 • Velfærdsteknologi, digitale og sociale medier
 • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse
 • Dansk på D-niveau
 • Samfundsfag på E-niveau
 • Idræt på F-niveau
 • Psykologi på F-niveau


Grundforløbet afsluttes med en mundtlig prøve, som skal bestås.


Økonomi

Eleven modtager SU (Statens Uddannelsesstøtte) på grundforløbet.