Praktikvejlederuddannelser

PASS har i samarbejde med EPOS ønsket at styrke praktikvejleder-profilen.

Nedenstående model illustrerer muligheden for differentierede og kontinuerlige uddannelsestilbud, målrettet praktikvejledere inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Læs mere om de nye praktikvejleder uddannelser her