• Print
  • Print
  • Sitemap

Godkendelse af praktiksteder

Institutioner eller virksomheder, som ønsker at ansætte og uddanne pædagogiske assistenter eller social- og sundhedshjælpere og/eller -assistenter, skal godkendes af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS). Jvf. lov om erhvervsuddannelse § 38.

Koncerngodkendelse af kommuner og regioner

PASS har besluttet, at alle kommuner og regioner er koncerngodkendte. Det betyder, at den enkelte kommune eller region selv bestemmer, hvor der inden for koncernen skal oprettes praktikpladser. Kommunen og regionen skal give skolen besked om, hvor der er oprettet praktiksteder, og praktikstederne skal offentliggøres på www.praktikpladsen.dk

Nye praktiksteder, som oprettes inden for koncernen, skal derfor ikke godkendes af PASS.

Godkendelse af virksomheder, som ikke er omfattet af koncerngodkendelse


Nye praktiksteder på virksomheder, der ligger uden for koncernen, skal derimod godkendes af PASS. En virksomhed uden for en kommunal eller regional koncern kan fx være en selvejende børnehave, et selvejende bosted/institution eller en privat udbyder af praktisk og personlig hjælp.

Om en virksomhed ligger inden for eller uden for en kommunes- / regions-koncerngodkendelse er forskelligt fra sted til sted. En virksomhed er uden for koncernen, hvis den er selvstændig, dvs. når

  • der er tale om en juridisk defineret organisation/selvstændig juridisk enhed (CVR-nummer),
  • den fører et fuldstændigt/særskilt regnskab,
  • den er underlagt en ledelse, der alt efter forholdene er en juridisk eller en fysisk person

En virksomhed, som kun stiller praktiksted til rådighed for en mindre del af uddannelsen uden at indgå en særskilt uddannelsesaftale med eleven, skal ikke godkendes af PASS. Denne model kaldes for udstationering og indebærer, at det godkendte praktiksted har det overordnede ansvar for at praktikuddannelsen finder sted og uddannelsesmålene nås.

Virksomheder, som ikke er omfattet af koncerngodkendelserne, skal ansøge PASS om godkendelse til at være praktiksted. Indtil videre kan private virksomheder ikke opnå koncerngodkendelse. Se nærmere om proceduren via menuen til venstre.

Godkendte praktiksteder

Se oversigt over godkendte private praktiksteder i 2. kvartal 2019 her

Se oversigt over godkendte private praktiksteder i 3. kvartal 2019 her

Se oversigt over godkendte private praktiksteder i 1. og 2. kvartal 2020 her

Se oversigt over godkendte private praktiksteder i 3. og 4. kvartal 2020 her


Se godkendte private og offentlige praktiksteder her:

Social- og sundhedshjælper   
  Social- og sundhedsassistent
 
Pædagogisk assistent