• Print
  • Print
  • Sitemap

Dimensionering af uddannelserne

Social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse er dimensionerede.

Det betyder, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i en region forpligter sig til at tilvejebringe praktikpladser svarende til behovet for færdiguddannede i området.

KL, Danske Regioner og LO har indgået en dimensioneringsaftale for 2017-2018.

Se dimensioneringsaftale 2017 - 2018 her

Private praktiksteder og dimensionering

Private virksomheder, der har indgået en udliciteringsaftale om at varetage pleje-omsorgsopgaver for en kommune, vil sædvanligvis også have en aftale vedr. uddannelse af social- og sundhedselever. Der vil typisk være tale om een af flg. to aftaletyper:

  1. Det kan fremgå af aftalen, at den private virksomhed kan varetage uddannelsesopgaver under kommunens ansvar. I så fald ansætter kommunen eleven, og eleven udstationeres i en del af praktiktiden i den private virksomhed. I så fald indgår eleven i kommunens dimensionering
  2. Det kan fremgå af aftalen, at den private virksomhed selv har ansvar for uddannelse af et nærmere specificeret antal elever. I så fald tæller den private virksomheds elever med i den den samlede dimensionering og fratrækkes kommunens dimensionering.