• Print
  • Print
  • Sitemap

Kombinationsaftaler og korte aftaler

Uddannelsesaftalen for pædagogiske assistentelever og social- og sundhedselever omfatter altid flere praktiksteder - beroende på en overordnet aftale mellem kommuner og regioner om fordeling af lønudgiften. Dette betragtes som en almindelig uddannelsesaftale indenfor koncerngodkendelsen. 

Kombinationsaftaler er især en mulighed for private virksomheder, der gerne vil ansætte en elev, men ikke kan oplære i alle praktikmål.  
 

Kombinationsaftale betyder at

  • to eller flere virksomheder deler ansvaret for elevens uddannelse og hver især påtager sig ansvaret for en del af elevens oplæring
  • alle uddannelsesaftaler indgås fra starten af, og virksomhederne skal indbyrdes fordele oplæringen og perioderne imellem sig
  • det er stadig kun de første 3 måneder, der er prøvetid, selvom der er flere virksomheder og aftaler
  • den enkelte virksomhed behøver ikke være godkendt til oplæring i hele praktikken, men kan nøjes med en delgodkendelse