• Print
  • Print
  • Sitemap

EUV - erhvervsuddannelse for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser.

Euv har samme mål, niveau og afsluttende prøve, som den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge og giver ret til tilsvarende uddannelsesbevis og samme betegnelse.

For ansøgere, der er over 25 år

Ansøgere over 25 år skal gennemføre uddannelsen særligt tilrettelagt for voksne. Uddannelsen for voksne er som udgangspunkt 10% kortere end for unge.

  1. Elever, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Elever, der påbegynder forløbet efter en længerevarende ledighedsperiode, og som derfor har et særligt behov for at få styrket deres arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed, kan tilbydes et suppleringsmodul af op til 9 ugers varighed.
  2. Elever, der har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller har en forudgående uddannelse, skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne med praktikuddannelse og med mulighed for at modtage undervisning fra grundforløbets 2. del.
  3. Elever, der hverken har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, skal gennemføre et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog uden grundforløbets 1. del.

Uddannelsesforløbet kan yderligere afkortes på baggrund af elevens individuelle kompetencer.

Ansøgeren skal have en realkompetencevurdering på skolen og godskrives sine relevante erhvervserfaringer og evt. tidligere uddannelse.  

  • Se mere om afkortning af social- og sundhedshjælper uddannelsen på baggrund af relevant erhvervserfaring her eller tidligere uddannelse her
  • Se mere om afkortning af social- og sundhedsassistentuddannelsen på baggrund af relevant erhvervserfaring her eller tidligere uddannelse her
  • Se mere om afkortning af den pædagogiske assistentuddannelse på baggrund af relevant erhvervserfaring her eller tidligere uddannelse her