• Print
  • Print
  • Sitemap

En almindelig uddannelsesaftale

Alle erhvervsuddannelser er opdelt i et indledende grundforløb på skole og et efterfølgende hovedforløb, der består af praktik og indlagte skoleperioder. En almindelig uddannelsesaftale omfatter enten hele erhvervsuddannelsen eller kun hovedforløbet.

Uddannelsesaftalens omfang

Virksomhed og elev kan vente med at indgå en uddannelsesaftale, indtil eleven har gennemført grundforløbet. Eleven gennemfører i givet fald grundforløbet på skolen uden at have en uddannelsesaftale med en virksomhed, idet grundforløbet er rent skolebaseret og er SU-finansieret.

Uddannelsesaftalen indgås normalt, når eleven skal starte på hovedforløbet. Længden af uddannelsesaftalen afhænger derfor af hovedforløbets længde:

  • Social- og sundhedshjælper varer op til 1 år og 2 mdr.
  • Social- og sundhedsassistent varer op til 2 år, 9 mdr. og 3 uger
  • Pædagogisk assistent varer op til 2 år og 1½ mdr.

Uddannelsesaftalens længde

Uddannelsesaftalens længde afhænger som udgangspunkt af elevens skolegang forud for, at praktikuddannelsen starter, og er dermed forskellig i forhold til de forskellige veje gennem uddannelserne.

Se menupunktet Godskrivning.
 
Alle elever – uanset alder - har krav på at få foretaget en vurdering af deres realkompetence og dermed blive fritaget for de dele af uddannelsen, som de allerede gennem anden uddannelse, kurser, beskæftigelse eller lignende opfylder kravene til.

Skolen foretager vurderingen af, om eleven kan fritages for dele af skolegangen.Tilskud

Læs mere om refusion og tilskud fra AUB.


DM i SOSU

Særlig udfordring for de unge dygtige elever – prøv at tilmelde dem til SOSU-Skills. Skolen ved hvordan.

Se mere her.