• Print
  • Print
  • Sitemap

Praktikvejledere


For at en institution kan blive godkendt til at uddanne elever, skal praktikstedet have en medarbejder, der kan varetage den daglige vejledning af elever. Praktikvejlederen skal enten selv have gennemgået uddannelsen eller have en højere uddannelse inden for uddannelsens område.

Udover de faglige kvalifikationer har praktikvejlederen også brug for gode kommunikative kompetencer for at kunne vejlede eleven og få en god dialog om f.eks. elevens udførelse af opgaverne.

Social- og sundhedsskoler og godkendte professionshøjskoler over hele landet udbyder godkendte AMU-uddannelser til medarbejdere, der gerne vil lære mere om rollen som praktikvejleder.
Praktikvejlederuddannelsen er en modulopdelt uddannelse og består af flere uddannelser: